YURT VE DÜNYA:
Rize Dernekleri Federasyonu'nda Basa devri kapandımı
Oylama sırasında Federasyon Başkanı Süleyman BASA söz alarak; bu kongrenin daha demokratik olması gerekir. Ben yeterince demokratik bulmadığım için arkadaşlarımla birlikte kongreyi terk ediyorum diyerek, beraberindeki yönetim ve denetleme kurulu üyeleri ve bir grup delegeyle birlikte salonu terk etti.
 
Seçim tutanağı gönderildiği gibi yayınlanmıştır.
 
                                           RİZE DERNEKLERİ FEDERASYONU
23/03/2013 TARİHLİ
SEÇİMLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
 
            Ankara 7. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/02/2013 tarih ve 2013/75 Esas, 2013/167 sayılı kararı ve Medeni kanunun 75. maddesi gereğince Rize Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı yapmak ve toplantıya çağırmak üzere dernek üyeleri Fatih İslam KARAOĞLU, Hulusi Nurhan BULAK ve Musa ABAY’ın görevlendirilmelerine karar verilmiş;
            Ankara 7. Sulh Hukuk Mahkemesinin bahse konu kararı gereğince seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmak üzere 23/03/2013 tarihinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasında saat 14:00’da toplanmasına karar verilmiştir.
Toplantı günü açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında, Olağanüstü Kongreyi yapmakla görevli bulunan Fatih İslam KARAOĞLU, Hulusi Nuran BULAK ve Musa ABAY tarafından Divan Başkanlığı oluşumu için huzurundan teklifler istenilmiştir. Divan Başkanlığı için iki adet öneri teklifi gelmiştir. Hulusi Nurhan BULAK, İdris KANSIOĞLU, Fatih İslam KARAOĞLU, Musa ABAY, Hasan KÜÇÜK, Ercan GÜRDAL, Ahmet Galip KARAOĞLU, Hızır İNAN, Şakir AKSU, İbrahim HABERAL, Naci KOBAL ve Celal ARICI imzasını taşıyan edilen birinci önergede; Başkanlığa İrfan COŞKUN, Başkan Yardımcılığına İlhami HOŞVER, Ahmet ÜSTOĞLU, Metin AYDIN, Katip üyeliklere Nermin KÖMÜRCÜ, Ufuk Caner KARA teklif edilmiştir. Süleyman BASA, Abdullah YILMAZ, Fatih AYDIN, Hüseyin ŞENTÜRK, Nurdan BAŞ, Aydın BAKOĞLU, Zekeriya BEKAR, Güngör OFLU, Köksal KOTİL, İdris Lütfi MELEK, S.Gürkan OFLU, Hakan PIRPIR, Zekeriya BEKAR, Merve GÜLTAN, Osman BUÇAN, Ayhan KARAMAHMUT, Erdi DİLAVER, Hikmet HATIRNAZ, Mustafa BABAL, Muzaffer ALPTEKİN, Turan KÜTÜKBAŞ, Savaş ÇOLAKOĞLU, Neşet ÇAKIR, Sabit YAŞAR, Bahattin BOZKURT ve Tufan KARADENİZ imzasını taşıyan edilen birinci önergede;; Başkanlığa Cengiz TEKİN, Divcan Başkan Yardımcılığına Muharrem BOSTAN, Yazman üyeliklere Aysel BAL ve Fahrettin KAYA teklif edilmiştir.

Genel kurulu düzenlemeye yetkisi bulunan kişiler tarafından yapılan açık oylamada birinci liste için 86 delege kabul oyu vermiştir. İkinci listenin oylanması sırasında ise önergeyi veren delegelerin itirazı sonucunda ikinci liste oylaması yapılmadan ikinci listede imzası bulunan delegeler salonu terk etmişler ve birinci listede isimleri zikredilen delegeler Divan Kurulu Başkan ve Üyeliklerine seçilmişlerdir.
Divan Başkanı İrfan COŞKUN, Başkan vekilleri Metin AYDIN,  İlhami HOŞVER, Ahmet ÜSTOĞLU ile yazmanlar Nermin KÖMÜRCÜ ve Ufuk Caner KARA’nın divandaki yerini almasını müteakip gündem okunarak, bu gündeme ilave bir madde eklenip eklenmemesi hususu soruldu, herhangi bir ilave gündem maddesi teklifi olmadığından dolayı mevcut gündem oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
Divan başkanı; kongre amaçları ve Rizelilerin birlikteliğinin önemi hakkında görüşlerini bildirdi. Birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları iletti. İlgili yasa ve tüzük hakkında bilgi verdi. Tüzüğümüzün yasalara uygun olması gerektiğini söyledi. Dernekler masasından Federasyona gelen yazılar ve Mahkeme kararları doğrultusunda hareket etmemiz gerektiği beyan edildi. Tüzük değişikliğine ilişkin Servet AKARSU söz almak istediğini belirterek kendisine söz verildi.

Servet AKARSU; Danışma Meclisi Üyelerinin oy kullanamayacaklarına ilişkin bir açıklama yaparak, birlik ve beraberlik mesajları ileterek konuşmasına son verdi.
Federasyon Başkanı Süleyman BASA söz alarak; bu kongrenin daha demokratik olması gerekir. Ben yeterince demokratik bulmadığım için arkadaşlarımla birlikte kongreyi terk ediyorum diyerek, beraberindeki yönetim ve denetleme kurulu üyeleri ve bir grup delegeyle birlikte salonu terk etti.
 Tüzük değişikliği maddesi sırasında 86 delegenin hazır olduğu yapılan oylamada tespit edilerek, 2 olumsuz oya karşın 84 olumlu oy ile 3’te 2 çoğunluğun üzerinde bir sayıyla tüzük değişikliği kabul edildi.
Muammer BOSTAN söz almak istediğini belirtmiş olup, kendisine söz verildi.
Muammer BOSTAN; Tüzük değişikliği dışında konuşarak, tüm Rizelilerin hassasiyetle davranmaları gerektiği konusunda kısa bir konuşma yaparak kürsüden ayrıldı.
Selim CERRAH söz almak istediğini belirterek, kendisi kürsüye davet edilmiştir.
Selim CERRAH; son kongrede yaşanan tartışmaların hepimizi üzdüğünden bahsederek, tüm Rizelilerin hassasiyetle davranmaları gerektiğinden bahsetmiştir. Bir çok sivil toplum kuruluşunda görevli olduğundan bahsederek, Federasyona bağlı olarak dernek üyelerinin, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve denetleme kurulu üyelerinin delege olmaları gerektiği konusunda kısa bir konuşma yaparak, bir dahaki kongrede yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelerinin doğal üye olmaları gerektiği yönünde bir tüzük değişikliği yapılması gerektiğinden bahsederek konuşmasına son verdi.
Danışma Meclisi Üyelerinin Genel Kurulda oy kullanamayacakları yönünde tüzük değişikliği okunarak delegelerin oyuna sunuldu. Salonda bulunan 86 delegenin oy birliğiyle bu tüzük değişikliği kabul edildi.
Kadir TURAN bey söz almak istediğini beyan ederek kürsüye davet edildi.
Kadir TURAN; genel kurul, denetim kurulu, disiplin kurulu dışındaki kurulacak olan herhangi bir kurulun geçerliliğinin olmayacağından bahsederek konuşmasına son verdi.
Danışma kurulu oluşumu ve çalışması hakkındaki önerilen tüzük değişikliği salonda bulunan 86 delegenin oy birliğiyle kabul edildi.
Tüzük değişiklikleri ile ilgili geçici madde okundu, tartışıldı ve 86 delegenin oy birliği ile kabul edildi.
Av.Cem KAZMAZ söz isteyerek kendisi kürsüye davet edildi.
Av.Cem KAZMAZ; Tüzük değişikliklerine, dernek üyeliklerine ilişkin görüşlerini bildirdi.
Selim CERRAH yeniden söz alarak; tüzük değişikliğinde oldukça dikkatli olmamız gerektiğinden, kanuna aykırı tüzük değişikliği yapmamaya dikkat etmemiz gerektiğinden bahsederek konuşmasına son verdi.

Federasyon yönetim kurulu üyeliklerine sadece Delegelerin aday olması, üyelerin aday olamaması konusundaki tüzük değişikliği oylanmış 31 oy ile 3’te 2 oyun altında olması nedeniyle bu değişiklik kabul edilmemiştir.
Rize Dernekleri Federasyonu adına Süleyman BASA ve arkadaşları tarafından toplantı tutanakları ve hazurun cetvelinin bir örneğinin kendilerine teslim edilmesi hususundaki genel kurul salonu dışında hazırlanan dilekçeleri dışarıdan genel kurul salonuna gelen Güngör OFLU tarafından divanımıza verildi. Bu dilekçe ekinde 83 imzalı beş sayfadan oluşan tutanak fotokopisi olduğu tespit edildi.
Rize Dernekleri Federasyonunun faaliyet raporları, yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması istenmiş, ancak yönetim kurulu ve denetim kurulu raporu divana verilmediğinden görüşülememiştir. Bu konularda yönetim ve denetim kurulu üyeleri herhangi bir açıklama da yapmamışlardır. Görüşülemediği için faaliyet raporları, yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edilememiştir.

Cevat ÇİÇEK söz alarak; yönetim ve denetim kurulundaki arkadaşların çalışma raporlarını getirmelerini istiyoruz, bize bilgi ve hesap versinler, bu bilgi verme işi onların asli görevleridir. Genel kurula bilgi vermeleri ve dolayısıyla da ibra edilmeleri gerekmektedir. Birlik ve beraberlik içerisinde Rize’ye yakışan bir kongre yapmamız gerektiğinden bahsederek konuşmasına son verdi.
Divan başkanı İrfan COŞKUN söz alarak; Rize’yi ikiye bölmeye federasyon yönetiminin hakkı yoktur. Yasayla ve tüzüklerle belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğinden bahsederek, birlik ve beraberlik mesajlarıyla konuşmasına son verdi.
Tekrar faaliyet ve denetim kurulu raporlarının okunması yönünde divan başkanı tarafından telkinde bulunulmuş ancak faaliyet ve denetim kurulu raporları mevcut federasyon yönetim ve denetim kurulu tarafından divana getirilmediğinden okunmamış ve ibra olunamamıştır.
Cengiz TEKİN söz almak istediğini belirterek kürsüye davet edilmiştir.
Cengiz TEKİN; bu genel kurulun iptal olmasını istiyoruz. Bu genel kurul birleştirici değil ayrıştırmacıdır ve iptal olacaktır diyerek konuşmasına son verdi.
İrfan COŞKUN söz alarak; herkes özgür görüş ve düşüncelerini söylemekte özgürdür. Tüm arkadaşlarımızın fikirlerine saygı göstermeliyiz dedi.

Servet AKARSU söz alarak yönetim ve denetim kurulu üyelerini bu salonda görmek isterim, paraları kimler harcadıysa o yönetimin burada hesap vermesini bende isterim dedi.
Mevcut Denetim Kurulu üyesi Hasan KEPENEK oturduğu yerden kalkarak; salonda yönetim ve denetim kurulu üyelerinin bulunmadığından bahisle, raporların okunamayacağını söylemiş,  Hulusi Nurhan BULAK söz alarak “denetim kurulu üyeleri şu anda salonda oturuyorlar, ancak gelip raporları okumuyorlar, Bu yanlış bir tutumdur” demiştir.
Faliyet ve denetim raporlarının ibra edilememesinden dolayı gündemin bir sonraki maddesi olan 5. Maddesine geçildi. Genel Kurulca yönetim kuruluna iktisadi işletme kurulması için oy birliği ile yetki verilmesi kabul edildi.
Gündemin 6. Maddesiyle ilgili olarak Hulusi Nurhan BULAK söz alarak derneklerin federasyona aidat ödeme zorunlulukları bulunmasından dolayı üye derneklerin federasyona aidat ödememesi yönünde sözlü olarak bir teklif sundu, Yapılan oylama sonucunda derneklerin federasyona aidat ödememeleri oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 7. Maddesi kapsamında yönetim kuruluna taşınır ve taşınmaz mal alma yetkisi verilip verilmeyeceği oylanmış, oy birliği ile taşınır ve taşınmaz mal alma yetkisi verildi.
Gündemin 8. Maddesi kapsamında federasyonun konfederasyon ve benzeri üst kurullara üye olup olamayacağı hususu oylanmış, oy birliği ile yönetime yetki verildi.

Gündemin 9. Maddesi olan secim maddesine gelindiğinde Divan Başkanı İrfan COŞKUN, demokrasilerde aykırı düşüncelerinde bulunacağını belirterek, kimsenin kırıcı olmadan her konuda fikrini beyan edebileceklerinden bahsederek, yönetim ve denetim kuruluna seçim için kapalı veya açık oylama şeklinde iki yöntem olduğunu ifade ederek hangi oylama şeklinin yapılacağını huzurunun oyuna sundu.
Oy birliğiyle açık oylama yapılmasının karar verilmesi üzerine Yönetim ve Denetim kurulu için önerisi olanların listelerini sunmaları istendi. Divan kuruluna Hulusi Nurhan BULAK, Selahattin Hüsnü KARA, Ender YILMAZ, Tuncay ASLAN Ercan AKIN, Gülseren ACAR, İshak ZORLU, Adnan BALCI, A. Galip KARAOĞLU, İbrahim HABERAL, Haşim KARALOĞLU, Hüseyin ŞUŞOĞLU, M. Celal ARICI, Seyhan ÇELEBİ, Mustafa BEKİR, Turhan SARI Filiz AKINSU, Maksut DEMİRCİLER, Hasan KÜÇÜK ve O.Cem KAZMAZ tarafından yönetim, denetim ve disiplin kurulu asil ve yedek üyelerini belirten teklif liste halinde verildi.
Başka aday olmak isteyen veya teklif vermek isteyen olup olmadığı divan başkanlığınca soruldu. Başkaca aday olmadığı ve liste verilmediği için divana sunulan tek liste okundu;
Divan başkanı sunulan ve bu tutanağa eklenen listedeki asil ve yedek üyeleri tek tek okuduktan sonra oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri seçilerek oylama sonuçlandırıldı. 
 
Yönetim Kurulu Asıl Adaylar
Yönetim Kurulu Yedek Adaylar
SIRA NO
ADI
SOYADI
SIRA NO
ADI
SOYADI
1
Musa
ABAY
1
Nermin
KÖMÜRCÜ
2
Nursen
AYDIN
2
Ahmet Galip
KARAOĞLU
3
Mehmet
BOZKURT
3
Kahraman
KANSIZOĞLU
4
Hulusi Nurhan
BULAK
4
Meral
TEKİN
5
Hüseyin
DİZDAROĞLU
5
Ercan
GÜRDAL
6
Cengiz
EKŞİOĞLU
6
Gülseren
ACAR
7
Hanefi
GÜNAYDIN
7
Metin
AYDIN
8
İbrahim
HABERAL
8
Elif
ALEMDAR
9
Kasım
HACIMUSTAFAOĞLU
9
İdris
BAYNAZOĞLU
10
İlhami
HOŞVER
10
Mehmet Celal
ARICI
11
Hızır
İNAN
11
Reşat
KESKİN
12
İdris
KANSIZOĞLU
12
İbrahim
ÖZTÜRK
13
Fatih İslam
KARAOĞLU
13
Nejdet
ÖZMEN
14
İbrahim
KARTAL
14
Hüseyin
ŞUŞOĞLU
15
İbrahim
KÖSEOĞLU
15
Selahattin Hüsnü
KARA
16
Hasan
KÜÇÜK
16
Haşim
KARALOĞLU
17
Fatih
OFLUOĞLU
17
Hamit
ZEHİR
18
Hasan
SARI
18
Erkan
YILDIRIMKAYA
19
Pehlivan
UZUN
19
Mustafa
ÖMEROĞLU
20
Ahmet
ÜSTOĞLU
20
Durali
YILDIZ
21
Bayram
AVCI
21
Abdurrahim
BAŞARAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denetim Kurulu Asıl Adaylar
Denetim Kurulu Yedek Adaylar
SIRA NO
ADI
SOYADI
1
ADI
SOYADI
1
Ali Rıza
CİHAN
2
Rüştü
KARATEKE
2
Cevat
ÇİÇEK
3
Turhan
SARI
3
Bahattin
KARAGÖZ
4
İshak
ZORLU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disiplin  Kurulu Asıl Adaylar
Disiplin Kurulu Yedek Adaylar
SIRA NO
ADI
SOYADI
SIRA NO
ADI
SOYADI
1
Şakir
AKSU
1
Adnan
BALCI
2
Tuncay
ASLAN
2
Kemal
YILDIRIM
3
Necdet
KADIOĞLU
3
Mustafa
BOZKURT
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

1 Temmuz’dan Sonra Normalleşme Genelgesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan 21 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı...

Haberi Oku