Muazzez Tikbaş
Muazzez Tikbaş
TEKNOLOJİ VE GENÇLİK
Teknolojinin hızla gelişmesi ve buna bağlı olarak teknolojik araç gereçlerin artmasıyla yeni nesilde hızla artan bir doyumsuzluk ortaya çıkmıştır. Doyumsuzluk tüketim toplumunun olmazsa olmazı durumuna gelmiştir. Piyasaya bir bilgisayar veya...
ATATÜRK VE DÜNYA
Atatürkçülük, Türkiye Cumhuriyetini çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmakve milli birlik ve bütünlüğün korunması için Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusundaAtatürk tarafından ortaya çıkarılmış düşünce sistemidir. Eserleri,...