Yusuf KAMBUR
Yusuf KAMBUR
MÜSLÜMAN HEP SINAVDADIR! (BAYRAM...
'Sonra bu Kitabı kullarımızdan seçtiklerimize (Ümmet-i Muhammed'e) miras bıraktık. Onlardan bazıları (kendilerine emanet edilen mirasa) gereği gibi sahip çıkmayıp nefislerine zulmettiler. Kimileri bunlardan daha iyi durumda, Müslümanca...
KADİR GECESİ VE RAMAZAN...
'Şüphesiz biz bu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. Bir esenlik ve huzur...
RAMAZANIMIZ NASIL GEÇİYOR?
'Şüphesiz Allah'a tam teslim olmuş bütün erkekler ve kadınlar, O'na güvenip inanmış bütün erkekler ve kadınlar, O'na adanmış bütün erkekler ve kadınlar, Ahdine (verdiği söze) sadık bütün erkekler ve kadınlar, Sıkıntılara...
RAMAZAN AYINI KARŞILARKEN!
Kitabı/karnesi sağ tarafından verilen kimseye gelince… O (sevinçle) şakıyacak: 'Hey millet! Alın işte, okuyun kitabımı/karnemi! Kesinlikle ben, hesabımla yüzleşeceğime gönülden inanmıştım!”(Hakka: 69/19-20) Kitabı/karnesi sol...
BERAT KANDİLİ (KURTULUŞ BERATI...
'Rabbinizin bağışına, genişliği göklerle yer arası kadar olan (göklere ve yere eşdeğer olan) ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun (bunun için yarışın!) O (muttakiler) ki, bollukta da...
ISRA VE MİRAÇ!
'Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye, kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan, etrafını mübarek kıldığımız Mescidi-i Aksa'ya (Isra -gece yürüyüşü- ile) götüren (Allah, her türlü noksanlıktan)...
RAHMET İKLİMİ (ÜÇ AYLAR)
'Bizim için bu dünyada da tarifsiz güzellikler yaz, ahirette de. İşte biz, pişmanlık içinde Sana sığındık!” (Allah) buyurdu ki: 'İstediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim, fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonunda...
MÜSLÜMANIN YILBAŞISI?
'Şu halde ey akletme yeteneğini kâmil manada kullananlar! (Ey temiz akıl sahipleri!) Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun! (Ey bu vahye) iman edenler: siz de! Zira Allah size uyarıcı bir mesaj indirmiştir. İman eden ve imanlarına...
MEVLİD-İ NEBİ İNSANLIĞIN DİRİLİŞİ
'Oku!” ilahi emriyle gönderilmişti tüm insanlığı yeniden dirilişe çağırmak için Efendimiz (sav). 'Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir âlâk'tan yaratmıştır. Oku! Rabbin sonsuz ikram sahibidir. O, kalemle yazmayı öğretendir,...
KARDEŞ! TUT ELİMDEN SENİ...
'(Ey Muhammed!) Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi, iki kat kutsal kılınmış bir vadide (Tuva vadisinde) ona şöyle seslenmişti: 'Haydi Firavuna git! Çünkü o azmıştır/Haddini aşmıştır!” 'Ona de ki: İster misin...
BİZİ ALDATAN BİZDEN DEĞİLDİR!
'Onlar (kendi akıllarınca) güya Allah'ı ve müminleri aldatırlar. Hâlbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar ve bunun farkında değillerdir.”(Bakara: 2/9) 'Onların kalplerinde hastalık vardır. Böyle davrandıkları için Allah...
TELAFİSİ OLMAYAN HATALAR! (ÖLÜME...
'(Allah'ın buyruklarını umursamaz hale gelen şu) insanların kendi elleriyle yapıp ettikleri sonucunda karada ve denizlerde çürüme ve bozulma başladı. Neticede (Allah), yaptıklarının (kötü sonuçlarından) bir kısmını kendilerine...
KURBAN İSLAM’IN ŞİARIDIR!
'(Ey Habibim!) de ki: şüphesiz benim namazım, kurbanım/tüm ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun hiçbir ortağı yoktur. Ve ben bu şekilde inanmakla ve O'na teslim olanların ilki olmakla emrolundum.”(En'am:...
ŞEREFLİ BİR HAYAT ŞEREFLİ...
'(Ey Habibim!) Allah'ın kendisine bahşettiği iman/hidayet/şeref ve izzet nimetini nankörlüğe çevirip, nankörlükle değiştirenleri (küfür ve nankörlüğü alıp iman ve izzeti elinin tersiyle itenleri) ve kavimlerini/bağlılarını...
SONUMUZ BAYRAM OLSUN!
'Şüphesiz 'Rabbimiz Allah'tır” deyip te, sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki: 'Korkmayın, üzülmeyin, size (dünyada iken) vadedilen cennetle sevinin!”(Fussilet: 41/30) Bundan...
ON BİR AYIN SULTANI...
Hoş geldin ey ayların Sultanı! Hüzünle gelmene biz sebep olduk değil mi yine? Rabbimizden getirdiğin tüm güzelliklere 'kan bulaştırdık” öyle mi? Allah'ın lanetlediği kullar, (İsrailoğulları) ataları Peygamberler şehit ediyordu...
BERAT KANDİLİ
'Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayanlara/Allah'a karşı gelmekten sakınan kimselere: 'Rabbiniz ne indirdi?” diye sorulduğunda: 'İyilik indirdi” derler. Bu dünyada, iyi davrananlar iyilik görürler. Ahiret ise...
İSRA VE MİRAÇ GERÇEĞİ
'Hani (Ey Muhammed!), Biz sana demiştik ki: '(Tasalanma), senin Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır! Sana gösterdiğimiz o müşahedeyi (Miracı) ise, başka değil, insanlar için yalnızca bir imtihan aracı yaptık; tıpkı Kur'an'da...
MÜBAREK ÜÇAYLAR (BEREKETLİ GÜNLER...
'… Dikkat edin! Yalnız O'na aittir bütün yaratılış ve mutlak emir. Âlemlerin Rabbi Allah en yüce, en ulvi bereket kaynağıdır.”(Araf: 7/54) 'Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl ve bizi...
KURBAN VE BAYRAM!
'De ki, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, hayatım ve ölümüm de Âlemlerin Rabbi Allah içindir.”(En'am: 6/162) 'Hâlbuki onlar dini sadece Allah'a has kılarak, ihlasla kulluk etmekle emrolunmuşlardı. (Beyyine:...
EDEP YAHU!
'Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan (o peşine düştüğün şeyden) sorumludur.”(İsra: 17/36) 'İşte siz böyle kimselersiniz! Haydi bilginiz olan şeyler hakkında...
MÜBAREK ÜÇ AYLAR! (ZAMANIN...
'Eğer o ülkelerin insanları (gereği gibi) iman edip Allah'a karĢı gelmekten sakınmıĢ olsalardı, elbette üzerlerine gökten ve yerden nice bereket ve bolluk kapılarını ardına kadar açardık, fakat yalanladılar. Biz de kendi yapıp...
BABALIK BÖYLE MESLEK!
'Rabbi (İbrahim'e) ‘Müslüman olup bana teslim ol!' deyince o şu cevabı vermişti: Teslim oldum âlemlerin Rabbine.” 'Ve İbrahim çocuklarına bunu aynen vasiyet etti; Yakup da (böyle yaptı): Evlatlarım! Bakın, Allah size...
YILBAŞI: TOPLU İSYAN GECESİ!
'Siz ey iman edenler! Sarhoşluk veren her şey, tüm şans oyunları, Allah'tan başkasına kurban sunmak ve gelecek hakkında kehanette bulunmak şeytan işi pisliklerden başka bir şey değildir. O halde bunlardan kaçının ki ebedi mutluluğa...
TAKVA ELBİSESİ
'Ey Âdemoğulları! Size katımızdan, hem çıplaklığınızı örtmek hem de zarafet ve güzellik aracı olmak üzere giysi (yapma yeteneği) bahşettik; fakat takva elbisesi var ya, işte o en hayırlı olandır. Bunlar da Allah'ın ayetlerindendir,...
BETERİN BETERİ VAR!
'Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Onların başına öyle şiddetli zorluklar, öyle boğucu darlıklar geldi ve öylesine sarsıldılar ki, müminlerle birlikte Elçi...
İNSAN YETİŞTİRME SANATI!
'Derken Musa ve kardeşine şöyle vahyettik: 'Şehirde toplumunuz için bazı evleri karargâh edinin; kendi evlerinizi ise ibadethaneye dönüştürerek ibadetinizi eda edin! Ve (sen ey Musa!), müminleri (zaferle) müjdele!”(Yunus: 10/87) İnsan...
KURBAN, İBADETTİR!
'Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızk olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine O'nun adını anarak kurban kesmeyi meşru (gerekli) kıldık.İşte sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. Şu hâlde yalnız O'na teslim...
ÖLÜM, EN BÜYÜK HAKİKAT!
'(Ve Allah diyecek ki), işte şimdi bize yapayalnız geldiniz, tıpkı sizi ilk yarattığımız gibi (çırılçıplak, yapayalnız, teker teker huzurumuza geldiniz.) Size verdiğimiz her şeyi arkanızda bıraktınız. Sizin lehinize Allah'a...
TOPLUMSAL TÖVBE VE ARINMA!
'… Siz ey iman edenler! Topyekûn günahları terk edip Allah'a yönelin (tövbe edin) ki, mutluluk ve kurtuluşa erebilesiniz.”(Nur: 24/31) 'Ne yazık ki, Yunus toplumundan başka, (bütün bireyleriyle topyekûn) imana erişen ve böylece...
AŞAĞILARIN AŞAĞISI!
'Kendisine ayetlerimizi (Allah'ın varlık ve birliğine ait delilleri) verdiğimiz hâlde, onlardan sıyrılıp da şeytanın kendisini peşine taktığı, bu yüzden de azgınlardan olan kimsenin haberini onlara anlat.” Ki, eğer Biz isteseydik...
BAYRAMINIZ KURTULUŞUNUZ OLSUN!
'Rablerine karşı gelmekten sakınanlar (kulluk bilinciyle hareket edenler), bölük bölük cennete sevk edileceklerdir. Oraya vardıklarında cennetin kapılarının kendileri için ardına kadar açık olduğunu görecekler. Cennet muhafızları...
İŞİTTİK, İTAAT ETTİK (Mİ?)
'Ey iman edenler! Allah'a ve Rasulü'ne itaat edin! O'nun mesajını (Kur'an'ı) işittiğiniz, duyduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin! 'Sakın ha dinleyip kulak asmadıkları halde 'işittik” diyenler gibi olmayın!”(Enfal:...
RAMAZAN VE ORUÇ!
'Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.”(Bakara: 2/183) Ey hasretle çarpan yürek, müjdeler olsun sana! Rahmet, bereket ayı, yine kavuştuk...
BERAT KANDİLİ!
'Takva sahipleri (sorumluluk bilinciyle hareket edenler) cennetlerde, tarifsiz nimetler içinde olacaklardır… Kendileri iman eden ve soyları da bu muhteşem imanı izleyenlere gelince: Biz onları (cennette) soylarıyla buluşturacağız ve kendi...
NE MUTLU O BAHTİYARLARA!
'Gerçekleşmesi kesin olan o korkunç olay (Kıyamet) gerçekleştiği zaman… O zaman sizler üç sınıfa tasnif edilmiş, ayrılmış olacaksınız. Kitapları sağdan verilenler (ahiret mutluluğuna erenler) onlar ne bahtiyar kimselerdir! Kitapları...
MİRAÇ KANDİLİ
'Kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescidi Haram'dan (Mekke'den), kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya (Kudüs'e) götüren Allah'ın şanı ne yücedir.Muhakkak...
BİZ MÜSLÜMAN MIYIZ?
'… Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'a ve Rasulü'ne itaat ederse Allah onu içinde ebedi kalacağı altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte budur büyük kurtuluş, budur muhteşem zafer!”(Nisa: 4/13)...
DOYUMSUZLUK HASTALIĞI!
'Kim de benim zikrimden (Kur'an'dan) yüz çevirirse, artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır ve biz onu kıyamet günü kör olarak dirilteceğiz.” O da şöyle der: 'Rabbim! Dünyada gören bir kimse olduğum hâlde, niçin...
HAYAT, NEYİN KAVGASI?
'Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Onların başına öyle şiddetli zorluklar, öyle boğucu darlıklar geldi ve öylesine sarsıldılar ki, müminlerle birlikte Peygamber...
EDEP VE HAYÂ!
'Onlar (müminler), utanç verici bir iş yaptıkları ya da kendi kendilerine bir kötülük ettikleri zaman, Allah'ı hatırlayıp hemen günahları için istiğfar ederler; zira Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir ki? Üstelik...
YILBAŞI veya YILSONU!
'Size amel bakımından en çok zararda olanları haber vereyim mi? Onların dünya hayatındaki tüm çalışmaları boşa gitmiştir. Hâlbuki onlar çok güzel işler yaptıklarını hesap ediyorlardı.”(Kehf: 18/103-104) 'İnsanların hesap...
MEVLİD KANDİLİ!
'(Ey Habibim!) De ki, Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın! Zira Allah çok bağışlayandır, eşsiz merhamet kaynağıdır.”(Ali İmran: 3/31) 'Şüphesiz, sizden Allah'a...
DEĞERLERİN DEĞERİ!
'Eğer onları çağırsanız, çağrınızı duymazlar. Duysalar bile çağrınıza karşılık veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koştuğunuzu inkâr ederler. Bunları sana hiç kimse, hakkıyla haberdar olan (Allah) gibi haber veremez.”(Fatır:...
İMAN KURTULUŞTUR!
'İşte onlar, iman eden ve kalpleri Allah'ın zikriyle ile tatmin olan kimselerdir. Dikkat edin! Kalpler yalnızca Allah'ı hatırlamak, zikretmekle (huzur bulur) tatmin olur!”(Rad: 13/28) En güvenilir merciden en kestirme reçete. Çağımızın...
CAMİ, İMAM VE CEMAAT!
'Yine (bana vahyedildi ki,) kesinlikle Mescitler/Secdeler Allah içindir. O halde oralarda Allah'tan başka hiç kimseye yalvarıp yakarmayın! Allah'ın kulu Muhammed, O'na yalvarmak, namaz kılmak için kalkınca, neredeyse, çevresinde...
KURBAN, YAKLAŞMAKTIR!
'Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru bir ibadet kıldık ki, bu vesileyle O'nun kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. İşte sizin ilahınız tek bir ilahtır. O halde yalnız O'na teslim...
BİR CİVATA BİLE BOŞUNA...
'Biz, gökleri, yeri ve bu ikisi arasındakileri bir oyun ve oyalanma konusu olsun diye yaratmadık.”(Duhan: 44/38) 'İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zannediyor?”(Kıyame: 75/36) Bu ve benzeri ilahi kelamdan, tüm varlık...
AH ŞU NEFS-İ EMMARE!
'(Yine de) ben kendimi bütünüyle temize çıkarmaya çalışmıyorum. Çünkü Rabbimin merhameti olmadıkça, nefis aşırı derecede kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir” dedi.”(Yusuf: 12/53)...
HAK-BATIL MÜCADELESİ!
'Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğu, Allah ve Rasulüne meydan okuyan kimselerle –isterse bunlar babaları, oğulları, kardeşleri veya akrabaları olsun- candan, yürekten bir ilişki (sevgi) içinde bulamazsın!”(Mücadele:...