Ahmet ÇİÇEK
Ahmet ÇİÇEK
site yazarı
(E)vet (V)atandaşın (E)gemenlik (T)ercihidir
Bu yıl için yazılarıma ara verme kararı almıştım. Hâlihazırda bir süredir de yazmıyorum. Fakat içinden geçtiğimiz tarihe not düşülesi referandum sürecine dair bu yazımı söz konusu 'ara verme” kararımın bir istisnası olarak...
YENİ ANAYASAMIZA ÖNERİLER
Önümüzdeki süreçte ana gündem konularımızdan biri yeni anayasamız olacaktır. Daha evvel geçtiğimiz Mayıs ayında bu hususu ihtiva eden bir yazı kaleme almış ve önerilerimi ilgili kurumlarımızla paylaşmıştım. Şimdi daha net ve lafı...
Gün, Hilafet Sancağı Altında...
Hilafetsiz geçirdiğimiz geçen yüz yılda İslam coğrafyasında kan ve gözyaşı dinmiyor. Hâlihazırda Halep'te yaşananlar zincirin son halkası.Hilafetsiz İslam dünyasının Halep'i bundan ibaret. Hayal edin ki Hristiyan kulübünden...
Asıl Hedef Ekonomik Kriz...
Batı eksenli evrensel politikaların dümenini kavrayan Türkiye hesap bozan bir ülke olma eğilimini terk etmediği müddetçe üzerinde kara bulutlar eksik olmayacaktır. Daha evvel de dillendirmiştim. 2023'e kadar yokuşlarda susamaya devam edeceğiz…...
Güney Sınırında Ayar Oyunları
Su-i niyetlerle fırsatçılık neticesinde elde edilen kirli kazançlar gün gelir ilahi adaleti karşısında bulur. Batı'nın iştahlı dişleri ve kirli elleri Osmanlı'yı hasta adam bellediğinden bugüne dek üzerimizde duruyor. I.Cihan...
HDP Bir FETÖ-PKK Projesidir
Toplumsal bir sorun varsa demokratik usuller gereği siyaset kurumunun işletilmesi makul ve masum bir tercihtir. Bu cihetle Kürt meselesinin çözümüne ilişkin siyaset kurumunun işletilmesi her çevreden kesimlerce vurgulanır. Kürt halkımız adına...
AK Parti'nin 2016 Eylem...
Türkiye'nin afet yardımlarından medet umduğu, kredi tahsis edebilmek için emperyalist tefecilerin kapılarından nöbet tuttuğu, her gün acaba ne mucizeler çıkaracak diye Kemal Derviş'in ağzına baktığı bir dönemde iktidara gelen...
Lozan, Sevr'den Bakınca Zafer......
Bazen gördüklerimizi, görmek istediklerimiz sınırlar. Ya da birileri neyi görmemiz gerekiyorsa onu gösterir. Biz de ona göre düşünür, düşündüğümüze göre kararlar verir, kararlarımıza göre hareket ederiz. Türkiye Cumhuriyeti, içte...
Kamu Hizmetlerinde Tasarruf ve...
Devlet nizamının devlet-i ebed müddet çizgisinde daima bir adım ileri gidebilmesi, daima bir basamak yukarı çıkabilmesi için iktisadi istikrar ve istikbalin sağlam temellere oturması gerekir. Bu temel sadece devletin iktisadi gelirleri olan verginin...
At İzi İt İzine...
Cumhurbaşkanımız 17 Aralık sonrasında FETÖ yapılanmasına ilişkin yerinde bir kategorik tanımlama yapmış; 'altı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet…” 15 Temmuz'dan bu güne dek yılan çıyan gibi her kola sızmış sinsi bu terör...
Geleceğimizin Tarihini Kendimiz Yazmalıyız
Savaş ve barışı iç içe yaşayan Türkiye, önüne gelen ya da konan gündemleri yaşamaktan kurtulamadığı müddetçe Yeni Türkiye'nin inşası çok meşakkatli olacak…Barışa aldanıp rehavete kapılmamalı, savaşa aldanıp haktan hukuktan...
Gülen'i FETÖ Yapan Beyaz...
Osmanlı'dan günümüze Türkiye muhafazakâr bir ülkedir. Halk dilinde %99'u Müslüman diye tanımlanır. Lale devri sonrası başlayan Batıcılık akımı sonrasında özellikle Jön Türkler ve daha sonra İttihatçıların sivrilmesiyle...
BATI TAKİYYEYİ KİMDEN ÖĞRENMİŞ
Takiyyecilerle başımız dertte… AB ile 60 yıldır üyelik müzakerelerimiz mevcut, ABD ile stratejik ortaklığımız söz konusu (!), 60 küsur yıldır NATO üyesiyiz... Türkiye hep veren el olmasına rağmen, iyi niyet taşımasına rağmen bu üç...
Tarihi Bir Fırsatın Eşiğindeyiz
Tarihi bir fırsatın eşiğindeyiz. 15 Temmuz milli birlik ve beraberliğimiz adına bir milat olabilir. Çünkü yüzyıllardır hain emellerle bizi bizlere düşman eden, ayrıştıran, farklılaştıran iç ve dış mihraklara rağmen milletimiz 15 Temmuz'dan...
Türkiye Dünyanın En Güçlü...
Güçlü istihbarat zayıf orduları muzaffer kılabilir. Bu yüzden güçlü ordudan daha da mühimi sağlam ve güçlü istihbarattır. Yerinde ve zamanında istihbaratın birçok meseleyi daha başında akamete uğratabileceği muhakkaktır. Hatta güçlü...
PİÇ'in Babası PİÇ'ini Tanır...
'Olur ki, bir şey sizin için hayırlı iken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, bir şey sizin için kötü iken siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” (Bakara Suresi_216) Devletinin ve milletinin sevdalısı olan her vatandaşımız...
Türkiye’ye Başkandan Ziyade İslam...
Müslüman olmak başka, mümin olmak başkadır. Müslüman olmak bir okulu kazanmak, ona kayıt yaptırmak gibidir. Mümin olmak ise o okulun neticesinde başarılı bir diploma almaktır. Okulun hakkını verdiğini gösterir noktaya gelmektir. Hucurat...
Eşkıya Mahalleye Muhtar Olamaz,...
'Düşman geldi tabur tabur dizildi Alnımıza kara yazı yazıldı Tüfek icat oldu mertlik bozuldu Eğri kılıç kında paslanmalıdır” Ey güzel kardeşlerim! Köroğlu'nun bu dizelerinden hususen'Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu”...
Ben Dememiş miydim, Bu...
Kök topraktan gelir, toprak insanın hamurundandır. İstikbal arayan filizler topraktan güç alır. Öyleyse güçlü bir Türkiye için mümbit toprakların ihyası elzemdir. 30 Aralık 2015'te paylaştığım 'Devlet ve Millet Aynı Arazide...
DÜNYANIN EFENDİLERİ NE KADAR...
Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali Batı'nın kendi gerçekleri ortadayken Türkiye'yi şanlı tarihi üzerinden uyduruk ve bilimsel olmayan mesnetlerle vurmaya çalışması tam bir kara mizah örneği...Kendi cennetlerini başkalarının...
PARLAMENTER DEĞİL, PARTİSİZ BİR...
Geçen haftaki yazımda Türk usulü başkanlık sisteminin nasıl olması gerektiğine dair tezler ortaya koymuştuk. Yine aynı yazıda sonraki yazımızın da bu tezlerin savunması ya da değerlendirmesi şeklinde olacağını beyan etmiştim. Hadi başlayalım…...
TÜRK USULÜ BAŞKANLIK SİSTEMİ...
Bir asırlık mazisini devirmek üzere olan Türkiye yeni bir sistem arayışında… Parlamenter rejim yamalı bohça ama üzerinde epeyce tecrübeler edindiğimiz bir sistem. Noksanlıklarını görerek, bazen görmezden gelerek, işimize geldiğinde benimseyerek,...
HIRSIZ İÇERDEYSE KAPI KİLİT...
İyilikleriyle bilinen bir adam iman etmeden ömrü nihayet eylemiştir. Hikâye bu ya hesap vakti geldiğinde mevzubahis adamın durumuna ilişkin iyileştirici bir karar verilmiş. Cehennem çeşitlerini dolaşacak, hangi cehennemi yeğlerse orada cezasını...
SİSTEM BAŞKANLIĞI ZORLUYOR
Saltanatın kaldırılmasına ilişkin meclis komisyonlarında hararetli tartışmalar yaşanırken ve daha çok kaldırılmaması yönünde eğilim varken Mustafa Kemal'in komisyonlara gelip: 'Efendiler! Türk milleti hâkimiyet ve saltanatını...
Eğer Bana O Elmayı...
Yavuz Sultan Selim Han, Türk-İslam birliğini sağlamak gayesi ile Mısır'ı fethetmek için orduyu sefere hazırlatmış. Rivayet odur ki ordu Gebze civarından geçerken etrafta meyve ağaçlarına nazar eylemiş. Özellikle elma bolluğundaki ağaçlar...
İLLE DE SULTAN MURAD’DAN...
Sultan II. Murad Han, fetret devri sonrası mürit sayıları hızlıca yayılan Hacı Bayramı Veli'nin tarikatından tedirginlik duyar. Tanımak ve genel ahvalini görmek maksadıyla onu Edirne'ye davet eder. Edirne'de yaşanan akıl almaz...
KUYRUĞU SIKIŞANIN MASKESİ DÜŞÜYOR
Tayyip Erdoğan, 1994'ten bu yana ezberbozan duruşu ve her şeye rağmen istikametinden taviz vermemesiyle Türkiye'de ve dünyada birçok hesapları bozdu. Tabi 94'ten bu yana kendi çarklarını öyle ya da böyle sürdüren, kendilerini...
ŞAHISLARA TAKILMAMAK GEREKİR
'Yeni dünya düzeninde birçok hedefler algı yöntem ve yönetimlerine göre gerçekleştiriliyor.” Bu ifadeyi farklı yazı ve ortamlarda pek çok kere kullanmışımdır. Çünkü birçok meselenin, senaryonun altında bu ifadenin şifreleri var....
Kahramanlarımıza Ne Kadar Sahip...
Yine 'tarihin seyri” diye başlayacağım… Tarihin seyri içinde zihinlerimize, yüreklerimize ulaşan bilgilerin önemli bir kısmı şairler ve yazarlar sayesindedir. Bu kalem ehli şahsiyetler sadece olayın kendisini değil, hissettirdiklerini,...
YİNE YENİ, YİNE YENİDEN...
"Bugün vesayetin son kalıntılarıyla, paralel örgütüyle, bölücü terör örgütüyle, Suriye üzerinde özellikle ülkemizi köşeye sıkıştırabileceklerini sanan yedi düveliyle ülkemizin, milletimizin karşısında kim varsa hepsine birden 'hodri...
BEŞTEPE'YE ENDERUN MEKTEBİ YAKIŞIR
Türkiye öyle bir zeminde ilerliyor kinötr kalma lüksü yok. Ya taarruzda olmalı, ya savunmada kalmalı… Ya bağımsız olmalı, ya onurundan olmalı… Ya efendiler koltuğunda oturmalı, ya paryalığa eyvallah demeli… Ya dik durmalı, ya boynu...
DOĞUDAKİ SAVAŞIN BATIDAKİ AYNASI
Tarihi hepimiz savaşlar hikâyesi olarak algılar ve biliriz. Evet pek çok savaşlar olmuş, nice insanlar savaşlarda hayatlarını kaybetmiş… Savaşlar daha çok kazanmak ya da kaybetmemek için yapılırdı. Fakat son yüzyılda savaşın başkaca...
Türkiye Şu An Yedi...
Terör olayına girmeyeceğim. Bu konu başlığını koyduğum yazının bir tezahürü sadece. 'Bakın bir yoldan geliyoruz. Şimdi bir yola daha gideceğiz. Hiçbirimizin garantisi yok. Şurada ayakta duranın da oturanın da garantisi yok. Ruh bir...
Ey Kürt Kardeşlerim! Son...
Bugünün Türkiye'sinde ayrılıkçı teşebbüslerin zemini yoktur artık. Kürt meselesine dair evvelki yazılarımda da değindiğim bir husus vardı: Bu meselenin psiko-sosyal alt yapısı, felsefesi, perde arkası, plan yapıcıları, iç-dış...
Abi, Hayat Sevdiklerine Sevildiğini...
Hayatın kendine mahsus bazı öğretileri vardır. Ki bunu benim diyen üniversitelerden tahsil ile öğrenemezsiniz. Yaşanmadan layıkıyla anlamak zor ama ben yine de yazarak anlatmayı deneyeceğim. Geçen Nisanda öğrenmiştik Alihan'ın beyninde...
ATATÜRK’ÜN ERDOĞAN’A HİTABESİ
Ortaokul yıllarımdı. Şahsına münhasır bir Türkçe öğretmenimiz vardı: Asım Atabey. Bir öğretim yılının ilk döneminde sadece İstiklal Marşı'nı işledik. İkinci dönemin tek konusu ise Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi idi. Sıradan...
MÜSLÜMANCA YILBAŞI NASIL KUTLANIR
Hristiyanlık gelenekleriyle özdeşleşen miladi yılbaşı aslında Hristiyanlık öncesi bir kültün devamıdır. Evvelen Güneş tanrısının doğum günü olarak kutlanan yılbaşı, Bizans İmparatoru Konstantin zamanında (324-337) İznik'te...
DEVLET VE MİLLET AYNI...
Kök topraktan gelir, toprak insanın hamurundandır. İstikbal arayan filizler topraktan güç alır. Öyleyse Yeniden Büyük Türkiye'yi de mümbit topraklarıyla beslemek elzemdir. Kabul edilsin ya da edilmesin, bu gerçeği değiştirmez. AK Parti,...
YANIYORSUN FUAT @WN!
Tarih, iktidar kavgaları ve hesaplaşmalarının teferruatlarıyla, bin bir çeşit örnekleriyle doludur. Bu havuzun içinde kimler yok ki… Ordu ehli, ilim ehli, din-inanç ehli, hukuk ehli, para-pul ehli vs, vs... Daha düne kadar din ve iman yolcuları...
NEDEN AK PARTİ?
Bugüne dek siyasetin içinde hiç olmadım. Siyasi partilerin eğrisini doğrusunu bir saymadım... Eğri gördüğüme eğri, doğru gördüğüme doğru demeyi tercih ettim... Bazen taraf bazen muhalif olarak görünmem bundandır... Fakat ben milletçi...
GÖRÜNENDEN GÖRÜNMEYENİ GÖRMEK
Tarihi bilim olarak kabul gören anlayış, olayları sonuçlarına göre değerlendirmek gerektiğini vurgular. Bu tespitin kaynağı, sonuçların olayları doğru izah edebilmede dayanak olduğu savıdır. Geçmişi konu edinen Tarih bilimi için bu anlayış...
ÖSYM DAVALARININ ARDINDAKİ KORKUNÇ...
Ulusal bazlı sınavlara yönelik açılan davaların ve mahkeme süreçlerinin tehlikeli yönlerine dikkatlerinizi çekmek isterim. Esasen haksızlığı ya da hataları ortadan kaldırmak üzere başvurulan mahkemeler sorun çözmek yerine bizatihi kendisi...
ÇÖZÜM SÜRECİ ŞİMDİ BAŞLIYOR
Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. Yıllar yılı biz terör hadiseleri ile yatar kalkardırk. Gün geçmez ki şehit haberleri gelmesin, böyle devirlerden geçtik… Son 10 yılda bir devlet iradesi ortaya çıktı ve 90 yıldır devam eden sorun için...
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA FETRET...
7 Haziran'da sandığın mesajı ayrı, sonrası yaşananlara baktığımızda karşılaştığımız manzaranın verdiği mesaj ayrı değerlidir. Biz biraz 7 Haziran sonrasına bakalım… Seçim öncesinde bütün hesaplar AK Parti'yi iktidardan...
SEÇİM BİTTİ. TABLO ORTADA....
Kalem ehli insanı yazıdan alıkoymak ne mümkün. Kırık elimle yazıyor, gündemlerimdeki onca sorun ve işlerin arasından sıyrılıp tarihe bir not düşmek istiyorum. Hayırlısıyla 7 Haziran seçimlerini geride bıraktık. Ortaya çıkan tablo ibretlik...
MUHALEFETİN AKIL HOCASI VE...
Demirtaş, gayet açık ve net bir şekilde ifade ediyor: "Hedef elbette ki AKP'yi iktidardan etmektir. Ve bunun için her türlü mücadele ve ittifaktan daha doğal ne olabilir?" Seçim sonrasına kalmadan AK Parti'ye karşı kapsamlı bir koalisyon...
MODEL BİR VEKİL: HASAN...
Marifet iltifata tabidir. Bu vesileyle geceli gündüzlü vaktini hemşerilerine vakfeden vekilimiz Hasan Karal hakkında tespit ve düşüncelerimi siz değerli okurlarımla paylaşmak isterim. Henüz 42 yaşında olan Karal'ın geçmişi imrendirici...
DİYELİM Kİ VAATLER İŞE...
Yeni bir seçimin daha arifesindeyiz… Görünen o ki seçim meydanlarında projelerden ziyade vaat furyaları daha çok gündemimizde… CHP belli ki bu seçimde strateji olarak vaatleri seçmiş ya da seçtirilmiş. Öte yandan diğer partiler de CHP çizgisinde...
Soykırım İddialarına En Güzel...
Devletler kuruluş temellerini, ya kahramanlıklara ya da acılara dayandırırlar. Ermenilerin 100 yıldır Sözde Ermeni Soykırımını ulusal ve uluslararası platformlarda ısrarla gündemde tutmak istemelerinin temelinde millet olma bilincini bu merkeze...
TERÖRÜ BİTİRMENİN FORMÜLÜ BUDUR
Tarih içinde şiddet-terör faaliyetlerinin özellikle iletişim teknolojisi ile benzer bir seyre sahip olduğuna dikkat etmişsinizdir. Benzer bir seyir var, çünkü terör hadiselerinin en temel hedefi; tırnak içinde: "Ses Getirmek"tir. Sesin şiddeti...