Seyfullah FIRAT
Seyfullah FIRAT
PARLAMENTER DEMOKRASİLERDE SEÇMENİN ROLÜ
Parlamenter demokrasinin temel ve ana hedefi millet iradesinin sisteme hakim olmasıdır. Başka bir ifadeyle, parlamenter demokrasi halkın kendi temsilcilerini özgür bir ortamda ve özgürce seçebilmesidir. Bizim parlamenter demokrasi tarihimiz yarım...
KIŞ GÜNÜ LOJMAN YIKMAK
Kamuoyunun malumu olduğu gibi Taşlidere Çay Fabrikası bir süre önce yıkılmıştı. Paketleme Çay Fabrikası ve çevresinde ki lojmanların da yıkılması gündemde. Söz konusu alan bir süre önce Rize Üniversitesine tahsis edilmişti. Şimdi...
İKİ DUDAK ARASINA HAPSEDİLEN...
Suriye konusu ciddiyetini koruduğu gibi aynı zamanda karmaşık bir hale de geldi. Obama meseleyi kongreye taşıyarak işi askıya almayı tercih eder bir görüntü verdi. İngiltere doksan derecelik bir açıyla resmen bu işten çark etti. Fransa kendi...
KORAY BEY'E DİL UZATANLARA
Türk siyasetini dizayn eden güçler şimdi yeniden birtakım hesaplara dalmış bulunuyorlar. Rahmetli Başbuğun ebediyete göçüşünden sonraki süreçte, Ülkücü hareket ciddi anlamda taşıdığı misyonundan uzaklaştırılınca Türk vatanı adeta...
ZAMAN KUCAKLAŞMA ZAMANIDIR
İster iktidar çevreleri olsun, isterse muhalefet cephesi olsun; herkes şu gerçeği tespit etmek ve paylaşmak durumundadır. Milli birliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü tehdit eden bölücü terör belası noktasında Türkiye on yıl öncesine...
HERKES CEVAPLARINI HAZIRLASIN
İnanan insanlar için dünya hayatı bir sınav maratonudur. Her kul imtihandan geçmektedir. İmtihan soruları herkese göre değişir. Tıpkı öğrenim çağında ki insanların bulundukları basamaklara göre değiştiği gibi. Dünya hayat maratonunun...
BU GİDİŞE KİMLER DUR...
Hiçbir millet dış saldırılarla asla toptan imha edilemez. Milletlerin tarih sahnesinden silinmesi veya tarihe gömülmesi dış saldırılardan daha çok kendi evlatlarının gafletleri, delaletleri veya ihanetleri neticesinde yaşanır. Şanlı geçmişimizi...
ONURSUZ VE HAYSİYETSİZ MİLLETLER...
Tarih sahnesinde yer aldığımız günden beri onur ve şerefiyle yaşamış bir milletiz. Ne efendilere köle olmak gibi bir zillete nede kölelere efendilik taslama gibi bir komplekse asla düşmemişiz. Millet olarak devlet olmanın ne olduğunu insanlığa...
OYUNA GELMEYELİM
Türkiye çok tehlikeli bir süreçten geçiyor. Etrafımız şeytanlarla çevrilmiş bulunuyor. Bölgenin hâkim gücü olmamızı sindiremeyenlerin sabotajlarıyla karşı karşıyayız. Komşularımızla olan ilişkilerimizi bozmak isteyenler var. Yıllarca...
TEŞHİSTE HATA OLURSA HASTALIĞA...
Küresel eşkıyaların yazdığı, işbirlikçilerin sahne açtığı ve satılmış bozuntularının da oynamaya çalıştığı ihanet tiyatrosu, ihanet perdelerini zılgıt naraları ve kirli alkışların gölgesinde sonuna kadar açmış bulunuyor....
SAYIN BAŞBAKAN BU HİZMETİYLE...
Tarihe geçmek elbette bir nasıp işidir. Her isteyen tarihe geçemez. Kimileri zalimliğiyle, başka birileri merhametiyle tarihe adını kazırken başka birileri de yaptığı yararlı işlerle adlarını ebedileştirip unutulmaz kılarlar. Türk milleti...
YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUM
Herkes hazır olsun. Emir küçük dünyanın büyük heriflerinden geldi. Bavulcu herif öyle buyurdular. Bavulcu adam ‘herkesi yargılayacağız' diyerek eline verilen çobandeğneğini havaya kaldırıp millete göstererek bağırıp duruyor. Kimseler...
CUMHURİYETİN İMALAT HATALARI
Bir millet için en büyük musibet belki de milli aydın tipinden mahrum kalmasıdır. Kültür Emperyalizmine karşı milli refleksleri olmayan, kuşatmacı saldırgan kültürlere karşı savunma hamleleri gerçekleştirecek olan aydın kadrolarına sahip...
ADI DEMOKRASİ KENDİSİ MONARŞİ
Demokratik ülkelerde seçimlerle işbaşına gelenlerin veya milletin mukadderatına hükmeden siyası iktidarların milletten almış oldukları vizeyi milletin istekleri ve beklentileri istikametinde kullanmaları parlamenter demokrasinin gereklerindedir....
İPLER NEREDE VE NE...
Sayın Başbakan çok kısa bir süre önce yaptıkları bir konuşmalarında bu ülkenin 'dindar nesillere ihtiyacı var” şeklinde bir söylemde bulunmaları bazı çevreleri ciddi anlamda rahatsız etti. Başbakanın söz konusu çıkışı özellikle...
GEÇMİŞTE TAŞ ATANLARA GELECEK...
Üzerinde hayat sürmekte olduğumuz dünyanın veya ortak kaderini paylaştığımız bu yerkürenin üzerinde bugün yedi milyara yakın insan yaşamaktadır. Utanarak itiraf etmeliyiz ki, yedi milyar insanın altı milyarından çoğu aç ve sefil bir...
KENDİMİZE YABANCILAŞMA SANCIMIZ
Milli ve manevi dünyasına sadakat bakımından insanlığa örnek olmuş, başkalarına benzemeyi kendisini unutmak olarak anlamış bir milletin evlatları olarak, Osmanlının son iki asrından beri başkalarını taklit etme hastalığına yakalandık....
İŞTE O KAHROLASI KAFA
Her zaman söyler dururum. İnsan denilen canlı çok karmaşık bir yapıya sahiptir. Belki de canlılar içerisinde tanınması en zor olan varlık insanoğludur. İnsan genel anlamda bencildir ve biz demekten daha çok hep ben demeyi yeğler. Yerine göre...
KORKUNÇ SENARYO ADIM ADIM...
İran ile Irak savaşının bölgemize neye mal olduğunu her akliselim insan bilmektedir. Kardeşin kardeşle savaşmasının da ne kadar aptalca bir mesele olduğunu da herkes idrak eder. İnananlar kardeştir buyruğunu bilmeyenler veya bu buyruğa iman...
KOCAMAN ŞAPKALAR ALTINDAKİ KÜÇÜK...
Askerlik mesleği meslekler arasında ahlaki değerleri ve disiplin anlayışı oldukça yüksek olması gereken, fedakârlığı ve güvenirliliği sonsuz olan bir meslektir. Asker ocağında komutan; sığınılan bir merhamet limanı, sonsuz bir güvenin...
Yenidünya düzeni iğrenç bir...
İki kutuplu dünyadan tek kutuplu dünyaya geçişle soğuk savaş döneminin kapanarak yerini barışa ve huzura giden yenidünya düzenine bıraktığını söyleyenler insanlık tarihinin en korkunç yalanını söylediler. Bugünkü dünya hiçbir konuda...
KÜRESEL OYUNLAR VE OYNATANLAR
Dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir çağda hiçbir toplum kendi dinamikleri dışında başka ve gayrı milli zorlamalarla gelişip inkişaf edememiştir. Nasıl ki her canlı kendisine uygun şartlarda veya ortamlarda hayatiyet sürerse, milletler de...
Hukuk devleti mi yoksa...
Demokrasi kavramının ülkeden ülkeye farklı yorumlandığına çok kere şahit olmuşuzdur. En katı ve despot rejimler bile kendilerini demokrasi ambalajı altında kamufle ederler. Atatürk Türk milletinin doğuştan demokrat olduğunu söyler ve bu...
Bağırıp çağırma sırası millete...
gençlerin sınav haklarına musallat olabilir? Hangi izan insanlara iş verirken hep yandaş takımına yan durabilir? İnsanların e Dünyanın en seçkin toplum veya siyaset bilimcilerini ülkemize çağırsak, bu ilim adamlarına bizim siyasilerimizi...
İnsanlık tarihinin en çirkin...
İnsanoğlu; yeryüzüne ayak bastığı ilk günden beri mutluluğun ve huzurun arayışına çıkmış ve çok çetin geçen uzun bir yolculuk sonrası bugünlere gelmiştir. Bir yanda kendi nefsiyle sürekli bir şekilde kavgalı olan insan diğer taraftan...
Yeni bir genel seçime...
Parlamenter demokrasiye geçiş yaptığımız yıllardan beri bütün çabalarımıza ve beklentilerimize rağmen bir türlü çok partili siyasal demokrasinin gereklerini yapmayı başaramadık. Çok partili parlamenter demokrasi serüvenimiz hep düşe...
Bize böyle neler oldu
Dünyanın en güçlü devletlerini inşa etmiş, devletin ne olduğunu insanlığa öğretmiş bir milletiz. Böylesine devlet geleneği güçlü olan bir milletin en son bakiyesi olan bizim neslimiz şimdi ne anlaşılmaz bir durumdur ki, kendi aslımıza...
Siz utanmadan dua etmeye...
Beklenen ve tahmin edilen oldu. Koalisyon güçleri Libya ya bomba yağdırmaya başladılar. Kullanılan güç oranına bakıldığı zaman adamların niyetlerinin mağdur insanları korumaktan daha çok bir işgal ordusunu çağrıştırıyor. Bazı aklı...
Sizden değil sizler adına...
Basın mensupları toplumun gözü, kulağı ve hafızası olan insanlardır. Basın mensupları toplumun gözü, kulağı ve hafızası olan insanlardır. Sağlıklı bir demokrasiden bahsedebilmek için basın özgürlüğü olmazsa olmazlarımızdandır....
Yeşil kuşak ve şeytanlar
Yeşil kuşak diye bilinen Emperyalist Proje uygulamaya konmuşa benziyor. Söz konusu İslam coğrafyasında son zamanlarda tuhaf şeyler oluyor. Ezilmişliğin, aşağılanmışlığın ortaya çıkarmış olduğu haklı tepkiler birilerini ürküt olmalı...